viktoria kindstrand

Abjektala ting är ett projekt som undersöker det abjektala d v s någonting som på samma gång upplevs frånstötande och attraherande.

/